Kontakt

Dane kontaktowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary
Centrum Urazowe
Plac Medyków 1
41-200 Sosnowiec
32 368 21 41
mail: katedrachirurgii@sum.edu.pl

Aktualności

Najświeższe informacje


 

  

Cieszymy się na spotkanie z Państwem na zajęciach w Naszej Katedrze!

 


Zajęcia odbywają się w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej,Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych mieszczącym się na 2 piętrze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu przy Placu Medyków 1.

 


 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami jakie dla Państwa przygotowaliśmy!

  

  

 


 

 Przedmiot Chirurgia - Wszystkie kierunki

 

Szanowni Państwo,

Z przykrością muszę Państwa poinformować, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego SARS-Cov2, do odwołania, wszystkie nasze zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej, na platformie e-learningowej uczelni oraz MS Teams.

Odpowiednie informacje zostaną przekazane starostom kierunków. 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.

 

 dodano 2020-10-19 MN Opiłka

 


 

 

Uprzejmie informujemy, że konsultacje odbywają się codziennie - w dni powszednie w godzinach 13.00-14.00 na platformie MS Teams.

 

Link do kanału konsultacji:

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7ff872f75eef43ab9f5f3c5e27532380%40thread.tacv2/KONSULTACJE?groupId=e75575fa-f185-408d-8015-2bc00c166faf&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

 

Uczestnictwo wymaga wcześniejszego ustalenia. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem katedrachirurgii@sum.edu.pl

 

lub numerem telefonu 32 368 25 43

 

 

 dodano 2020-09-30 MN Opiłka

 


 

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z pandemią SARS-CoV2 uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami epidemiologicznymi obowiązującymi podczas zajęć w naszym Oddziale.

Link 

   dodano 2020-09-30 MN Opiłka


Przedmiot Chirurgia - Kierunek Pielęgniarstwo 

 

Przedmiot Pielęgniarstwo Chirurgiczne - Kierunek Pielęgniarstwo

 

Zintegrowany Egzamin z Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego odbędzie się dnia:

29.06.2020 (poniedziałek) o godzinie 9.00 na platformie etester.sum.edu.pl

Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru z pięcioma dystraktorami, obejmuje 60 pytań z Chirurgii i 60 z Pielęgniarstwa Chirurgicznego, na każde z pytań przewidziana jest jedna minuta.

 

Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do egzaminu jest odpowiednie skonfigurowanie usługi proxy. Bez wykonania tej czynności nie będą Państwo mieli możliwości zalogowania się do platformy etester.sum.edu.pl na której odbędzie się egzamin.

Bardzo proszę aby wykonali Państwo tą konfigurację jak najszybciej, żeby mieć pewność, że w dniu egzaminu będzie wszystko działało jak należy.

 

Dokładne instrukcje znajdują się pod adresem:

https://student.sum.edu.pl/uslugi-informatyczne/#toggle-id-4

 

W przypadku problemów z konfiguracją proszę kontaktować się z działem IT Naszej Uczelni.

https://elearning.sum.edu.pl/mod/page/view.php?id=1345

 

POWODZENIA!

 

Dodano MN Opiłka 2020-06-18

 


 

 Przedmiot Chirurgia  - Kierunek Położnictwo

 

JUŻ SĄ!

WYNIKI ZALICZENIA Z OCENĄ Z PRZEDMIOTU CHIRURGIA  DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO

znajdą Państwo w zakładce: Wyniki zaliczeń i egzaminów.

 

 

 

Dodano MN Opiłka 2020-02-06

 


 

 Przedmiot Chirurgia  - Kierunek Pielęgniarstwo

 

JUŻ SĄ!

WYNIKI ZINTEGROWANEGO EGZAMINU Z CHIRURGII I PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO

znajdą Państwo w zakładce: Wyniki zaliczeń i egzaminów.

 

 

 

Dodano MN Opiłka 2019-06-19


 

Przedmiot Chirurgia - Kierunek Pielęgniarstwo 

Przedmiot Pielęgniarstwo Chirurgiczne - Kierunek Pielęgniarstwo

 

Zintegrowany Egzamin z Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego odbędzie się dnia:

17.06.2019 (poniedziałek) w sali 112 CD Wydziału Nauk o Zdrowiu

8.00 I tura – Z1 do Z14

10.30 II tura - Z15 do Z28

Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru z pięcioma dystraktorami, obejmuje 60 pytań z Chirurgii i 60 z Pielęgniarstwa Chirurgicznego.

 

POWODZENIA!

 

Dodano MN Opiłka 2019-05-30

 


 

 Przedmiot Chirurgia  - Kierunek Położnictwo

 

JUŻ SĄ!

WYNIKI ZALICZENIA Z OCENĄ Z PRZEDMIOTU CHIRURGIA  DLA KIERUNKU POŁOŻNICTWO

znajdą Państwo w zakładce: Wyniki zaliczeń i egzaminów.

 

 

 

Dodano MN Opiłka 2018-12-22


UWAGA

USTALONO termin egzaminu poprawkowego z Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego na 04.09.2018 (wtorek)

Sosnowiec Oddział Chirurgii 2 piętro o godzinie 09.00

Egzamin ustny ! 

dodano 2018-08-20

e.majewski

 

 

 

JUŻ SĄ!

WYNIKI ZINTEGROWANEGO EGZAMINU Z PRZEDMIOTU CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

znajdą Państwo w zakładce: Wyniki zaliczeń i egzaminów.

 

Dodano MN Opiłka 2018-06-23

 

 


 

Przedmiot Chirurgia - Kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo

Przedmiot Pielęgniarstwo Chirurgiczne - Kierunek Pielęgniarstwo

 dodano 2018-04-03

UWAGA

USTALONO termin egzaminu z Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego na 21.06.2018 (czwartek)

Sala 112 Centrum Dydaktyczne Wydzialu Nauk o Zdrowiu 

Sekcje Z1 do Z12 o godzinie 8.00 

Sekcje Z13 do Z24 o godzinie 10.30

Egzamin testowy - 60 putań z Chiurgii i 60 pytań z Pielęgniarstwa Chirurgicznego

emajewski 

 

 

 


Wykaz zalecanych podręczników został umieszczony w zakładce "Informacje Ogólne"

dodano 2017-09-26 e.majewski


 

Przedmiot Chirurgia - Kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo

Przedmiot Pielęgniarstwo Chirurgiczne - Kierunek Pielęgniarstwo

Uprzejmie informujemy, że do zaliczenie przedmiotu w semestrze konieczna jest obecność na wszystkich zajęciach praktycznych (ćwiczeniach).

Dodatkowo na ostatnich zajęciach w semestrze przeprowadzone będzie "Zaliczenie przedmiotu" w formie ustnych pytań. Obowiązuje materiał z ćwiczeń z przedmiotu.

 dodano 2017-09-26 e.majewski


 

Przedmiot Chirurgia - Kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo

Przedmiot Pielęgniarstwo Chirurgiczne - Kierunek Pielęgniarstwo 

Przedmioty: Chirurgia i Pielęgniarstwo Chirurgiczne kończą się po 2 semestrach egzaminem testowym łącznym (60 pytań z chirurgii i 60 pytań z pielęgniarstwa chirurgicznego)

dodano 2017-09-26 e.majewski


 

Przedmiot Chirurgia - Kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo

Przedmiot Pielęgniarstwo Chirurgiczne - Kierunek Pielęgniarstwo 

Każdy student musi posiadać indywidualną kartę zaliczeniową przedmiotu, która prowadzona i uzupełniana jest przez asystentów na bieżąco (obecność na zajęciach, zaliczenie tematu, aktywność w zajęciach itp).  

Karta powinna być załóżona już na pierwszych zajęciach danego semestru. Gdyby się tak nie stało, karty będzie można otrzymać po wcześniejszym ustaleniu w sekretariacie Katedry.

dodano 2017-09-26 e.majewski