Kontakt

Dane kontaktowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary
Centrum Urazowe
Plac Medyków 1
41-200 Sosnowiec
32 368 21 41
mail: katedrachirurgii@sum.edu.pl

Kontakt

Dane teleadresowe jednostki

Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych

z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5

im. Św. Barbary w Sosnowcu

Plac Medyków 1

41-200 Sosnowiec

 

Tel.: 32 368 25 47

Tel/fax.: 32 368 20 38

 

 

katedrachirurgii@sum.edu.pl


 

Telefony Oddziału:

Ordynator: 32 368 21 40

 

Odcinek A

Posterunek pielęgniarski

32 368 26 45

Dyżurka lekarska

32 368 26 44

32 368 25 44

 

Odcinek B

Posterunek pielęganiarski

32 368 25 45

Dyżurka lekarska

32 368 25 43