Kontakt

Dane kontaktowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary
Centrum Urazowe
Plac Medyków 1
41-200 Sosnowiec
32 368 21 41
mail: katedrachirurgii@sum.edu.pl

Uczelnia

Śląski Uniwersytet Medyczny

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce, powołana do życia w 1948 roku. Od początku  za swoją misję przyjmuje nowoczesne kształcenie studentów w zawodach medycznych, łącząc je z wychowaniem w duchu poszanowania wolności nauki, humanizmu i etyki, dla ogólnonarodowego dobra i pożytku.

W ramach pięciu wydziałów SUM kształceni są lekarze medycyny, lekarze dentyści, farmaceuci, analitycy medyczni, biotechnolodzy, a także specjaliści z zakresu zdrowia publicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii.      

 
 

 

 

Baza naukowo-dydaktyczna i kliniczna SUM liczy ogółem ponad 200 jednostek organizacyjnych (katedry, zakłady, kliniki, oddziały kliniczne, kolegia i studia), zlokalizowanych głównie w miastach stanowiących siedziby wydziałów, tj. w Zabrzu, Katowicach, Sosnowcu i Bytomiu. Wydziały dysponują odpowiednio wyposażonymi salami wykładowymi, seminaryjnymi i ćwiczeniowymi. Uczelnia posiada 7 samodzielnych
publicznych szpitali klinicznych. W roku akademickim 2012/2013 Uczelnia poszerzyła swą bazę przenosząc część ciężaru klinicznego kształcenia praktycznego do nowo otwartego Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Inwestycja, warta ponad 30 mln zł, powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Atrakcyjna i zróżnicowana oferta dydaktyczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przyciąga zroku na rok coraz większą liczbę studentów, ponieważ uwzględnia zarówno potrzeby krajowego rynku usług medycznych, jak i preferencje potencjalnych kandydatów, pozwalając studiującej młodzieży zdobywać wiedzę na wysokim, światowym poziomie.  W roku akademickim 2012/2013 Uczelnia kształci już blisko 10 tysięcy studentów.

 
 

  

 

Od roku akademickiego 2005/2006 SUM uczestniczy w programie wymiany studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich Socrates/Erasmus. Porozumienia o współpracy w tym zakresie zawarto już z 20 uniwersytetami medycznymi z takich krajów, jak: Czechy, Dania, Estonia, Francja, Holandia, Niemcy, Słowacja, Węgry, Włochy, Rumunia, Turcja. Na wydziałach SUM wprowadzono European Credit Transfer System niezbędny do międzynarodowej wymiany.

Śląski Uniwersytet Medyczny posiada także certyfikat Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie w języku angielskim prowadzone od 1996 r. na kierunku lekarskim w Katowicach.  

 

 

 

 

 

Uczelnia kształci  studentów z kilku kontynentów:

z Ameryki Północnej – z USA oraz Kanady, Azji (z Tajlandii, Tajwanu, Indii, Afganistanu i Pakistanu), Afryki (RPA, Nigerii) i wreszcie Europy - nie tylko Zachodniej (Szwecja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania) ale i Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Rosja).

 
 

 

 

 

 

Tekst uzyskano dzięki uprzejmości

Pani Rzecznik ŚUM Agaty Kalafarskiej

Zdjęcia pochodzą ze strony http://www.sum.edu.pl/