Kontakt

Dane kontaktowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary
Centrum Urazowe
Plac Medyków 1
41-200 Sosnowiec
32 368 21 41
mail: katedrachirurgii@sum.edu.pl

Historia Jednostki

Historia naszej jednostki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary rozpoczął swą działalność 3 października 1988 roku. Budowany był w latach 1978 -1988, a głównym inwestorem była KWK „Sosnowiec”. Od 2010 roku szpital funkcjonuje jako Centrum Urazowe, skupiając w sobie szereg oddziałów specjalistycznych, których część jest bazą dla Katedr i Klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Koncentracja tak wielu różnych specjalności w jednym miejscu pozwala na kompleksowe leczenie pacjentów nie tylko z województwa śląskiego.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w 1980 roku

Zdjęcie pochodzi ze strony: www.wikizaglebie.pl

Fot. Jerzy Bielecki 

 

Historia naszej jednostki rozpoczyna się w 1997 roku. Wtedy, w miejsce kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Stanisława Kuśmierskiego (przeniesionej na czas remontu do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu) I Katedry i Kliniki Śląskiej Akademii Medycznej, utworzony zostaje nowy Oddział Chirurgii, którego ordynatorem w 1997 roku do czasu konkursu zostaje dr n. med. Zbigniew Lorenc. Zespół zatrudnionych wtedy w oddziale osób zostanie wzmocniony wkrótce przez asystentów prof. dr hab. n. med. Jacka Starzewskiego, który przejął kierownictwo nad Oddziałem od swojego ucznia, czyniąc go jednocześnie swoim zastępcą.

 

W 2000 roku zostaje utworzona Katedra i Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Koloproktologicznej Śląskiej Akademii Medycznej. Kolejne 5 lat to okres energicznego rozwoju, działalności klinicznej, naukowej i dydaktycznej jednostki. Rocznie leczy się w nim około 2000 chorych, wykonywane są operacje z zakresu chirurgii onkologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem koloproktologii), gastroenterologicznej, endokrynologicznej oraz mnogich obrażeń ciała, wykonywane są też zabiegi laparoskopowe. Klinika posiada pracownię endoskopową, funkcjonują przy niej poradnie chirurgii ogólnej i koloproktologii. Wysokie kwalifikacje personelu są nieustannie podnoszone na stażach i szkoleniach w innych jednostkach w Polsce i za granicą. Działalność jednostki to również dydaktyka. Przez cały okres  funkcjonowania Klinika jest miejscem szkolenia dla studentów Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) w Katowicach. Prowadzone są w niej kursy dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej i innych specjalnościach zabiegowych. W latach 2001-2005 jednostka przewodniczy Śląskiemu Oddziałowi Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wysoką pozycję jednostki potwierdzają wysokie oceny w rankingach Wprost, dobra opinia w środowisku, a przede wszystkim uznanie pacjentów.

 

W 2006 roku doszło do reorganizacji Szpitala Św. Barbary w wyniku czego m. In. w miejsce Oddziału Klinicznego utworzone zostają dwie jednostki, Oddział Chirurgii 1 (p.o. ordynator: dr n. med. Jarosław Kozera) oraz kontynuujący tradycje Kliniki Oddział Chirurgii Ogólnej 2 pozostający pod kierownictwem Prof. dr hab. Jacka Starzewskiego. Podzielony zespół chirurgiczny zostaje ponownie połączony już w 2010 roku, po wygranym przez dr hab. n. med.  Zbigniewa Lorenca konkursie na Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i połączeniu obu oddziałów. Prof. dr hab. Jacek Starzewski od tego czasu zostaje konsultantem Oddziału, pełniąc jednocześnie funkcję konsultanta wojewódzkiego d/s chirurgii ogólnej.

 

W październiku 2012 roku decyzją JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach utworzona zostaje Katedra i Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych a w jej skład wchodzi również Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego. Tym samym rozpoczyna się nowy rozdział w historii naszej jednostki.